Adast Blue

Adast Blue s.r.o. se zabývá dodávkami zušlechťujících přísad do tekutých paliv, přednostně do motorové nafty, přestavbou benzinových a dieselových motorů na stlačený zemní plyn (CNG), odstraňováním ekologických zátěží.

Adast Slovakia

Adast Slovakia, s.r.o. je inžiniersko – dodávateľská spoločnosť, ktorá sa orientuje na vyššie typy dodávok pre skladovanie, výdaj a technológie ropných produktov s určením pre majiteľov a prevádzkovateľov elektrárni, skladov, čerpacích staníc a priemyselných areálov.

ADAST Systems

Společnost Adast Systems, a. s. je zaměřena na vývoj, výrobu a dodávky technologií a zařízení pro čerpání, měření a výdej kapalných a plynných paliv a na příslušenství čerpacích stanic, jakými jsou například kompresory a vysavače.